הנהלת חשבונות וביקורת חברות ומלכר"ים

על פי חוק החברות בישראל, כל חברה ועמותה מחויבות במינוי רואה חשבון.
עמותה- ממחזור שנתי של 500,000 ₪ או פחות במידה ויש הכרה בסעיף 46 למס הכנסה.
במסגרת הפעילות, כל חברה ועמותה כאמור, חייבת בניהול ודיווח שוטף (הנהלת חשבונות, שכר, ספקים ולקוחות, וכו') וכן בהגשת דוחות ביקורת אחת לשנה (דוחות שנתיים) בהתאם לדרישות החוק.
משרדינו מעניק שירותי ראיית חשבון, הנהלת חשבונות, ביקורת דוחות כספיים לחברות פרטיות ומלכ"רים.

חלקו של רואה החשבון

כל תאגיד מאלה שמפורטים מעלה חייב להפיק כל שנה דוחות כספיים שכוללים: מאזן, דוח רווח והפסד, תזרים מזומנים ועוד.
התאגיד אחראי לנכונות הנתונים שמופיעים בדוחות.
רואה החשבון מצרף חוות דעת בלתי תלויה לדוחות אלה שאמורה לתת תוקף מקצועי מהימן לדוחות. לשם כך, הוא עורך ביקורת בעסק ובספרי החשבונות.
למען הסר ספק, מחויבותו הראשונה של רואה החשבון היא לחברה שבחרה בו ולבעלי מניותיה.
לכן כל כך חשוב לבחור רואה חשבון שברור לו לגמרי שטובת הלקוח קודמת לכל המחויבויות שלו.

משרדינו מספק את השירותים הבאים:

• הקמת החברה ברשויות המס.
• הדרכה מקצועית וליווי בהתנהלות החשבונאית השוטפת.
• מתן מענה ויעוץ בהחלטות הנוגעות לניהול הכספים, התנהלות בין בעל המניות לבין החברה, התנהלות כלכלית בריאה בראי היום יום.
• שרות חשבות שכר מקיף הכולל טיפול בקליטה, שכר ופנסיה וסיום עבודה.
• הפקת דוחות תקופתיים לרשויות וביצוע התשלומים לרשויות.
• עריכה והגשה של הצהרות הון לבעלי המניות וליווי בדיונים ברשויות באם חלילה ישנן כאלו.
• עריכה והגשת הדוח הכספי של החברה, בקרה שוטפת וייצוג מול הרשויות.
• תכנון מס נכון והאיזון העדין שבין תלוש שכר ומשיכת דיבידנד.
• בקרת תשלום מקדמות שוטפת במטרה לשקף ולהערך לשינויים בהיקף ההכנסות והתשלומים הנגזרים מהם במטרה להפחית ככל הניתן את תשלומי המס של החברות ולקיים תכנון מס מיטבי במסגרת התקנות, המותר והאפשר.

 

ניסים סיונוב
ניסים סיונוב

ניסים סיונוב, רואה חשבון מוסמך (C.P.A (ISR , בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות וחבר לשכת רואי חשבון. הקים את המשרד הפועל משנת 2016 ולו קהל לקוחות נרחב ומגוון.

פנו אלי לתיאום שיחה»