מיסוי בינלאומי

תושב ישראל או תושב חוזר? יש לך חברה /נכסים והשקעות בחול? איך תתנהל אל מול רשויות המס בישראל?
מיסוי בינלאומי מהווה שילוב בין דיני המיסוי בישראל, דיני המס הזר ואמנות מס בינלאומיות.
הוא עוסק בהיבטי מיסוי ובשאלה המרכזית כיצד תיקבע זהות המדינה בעלת הזכות החוקית למסות אדם (יחיד או חברה) על הכנסותיו.

הכלל במיסוי בינלאומי, הוא כי על מנת להטיל על האדם מס, נדרש לבחון מהן מרבית הזיקות שקושרות אדם למדינה אשר לה הוא חב מס מכוח חוק.
ככל שהזיקות של אדם למדינה כלשהי רבות, תוכל המדינה לטעון זכות חוקית למסות את אותו אדם על הכנסותיו.
בישראל כיום (החל משנת 2003) מוחלת הטלת המס בשיטה הפרסונלית. המשמעות היא כי תושב ישראל ימוסה על כלל הכנסותיו, ללא הבחנה בין אלה המופקות בישראל לבין אלה המופקות מחוץ לישראל. כחלק מן המעבר לשיטת מיסוי פרסונלית, אימצה ישראל מנגנון של זיכוי ממסי כפל, המבטיח זיכוי ממס זר ששולם בחו"ל. נכון להיום חתומה ישראל באמנה עם 59 מדינות למניעת כפל מס.

במשרד סיונוב ניסים-רו"ח, עובדים עם אנשי ונשות מקצוע אנשי מובילים בתחומם המספקים שירותים בתחום המיסוי הבינלאומי ומקנים ללקוחותינו סל פתרונות בפעילות מחוץ לישראל. לקוחות המשרד נהנים ממענה מקצועי, מהיר ונגיש לכל צורך או התלבטות, וענין משמעותי המתעוררים באופן שוטף.
משרדינו מעניק שירותי תכנון מס מיטבי להשקעות של תושבי ישראל מחוץ לישראל, הכנסות ישראלים מחו"ל ומידע על חובת דיווח, ייצוג וליווי של תושבי חוץ בישראל.

השירותים בתחום מיסוי הבינלאומי כוללים:

  • בחינת מבנה החזקות בחו”ל
  • היכרות עם אמנות מס לצמצום נטל מס בינלאומי
  • ייעוץ מס בנושא עובדים (רילוקיישן)
  • ניהול חלוקת רווחים
  • הגשת דו”חות מס בחו”ל
  • סיוע בהקמת ישויות במדינות זרות
  • סיוע לתושבים חוזרים, סיוע לעולים חדשים
  • הסדרי מס מול רשויות המס וייצוג בדיונים, גילויים מרצון
ניסים סיונוב
ניסים סיונוב

ניסים סיונוב, רואה חשבון מוסמך (C.P.A (ISR , בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות וחבר לשכת רואי חשבון. הקים את המשרד הפועל משנת 2016 ולו קהל לקוחות נרחב ומגוון.

פנו אלי לתיאום שיחה»